US?UGI CnC    


Dzia? CNC to szeroka gama us?ug wykorzystywanych w wielu bran?ach przemys?u.
Tutaj pracujemy w systemie trzyzmianowym, co dodatkowo poprawia nasz? wydajno?? , skraca czas realizacji  i daje mo?liwo?? dostaw JUST IN TIME.
Nad przebiegiem wszystkich procesów czuwa Dzia? Kontroli Jako?ci, który w ostateczno?ci akceptuje b?d? odrzuca gotowe produkty.
               CI?CIE LASEROWE      


Ci?cie laserowe jest jedn? z najbardziej precyzyjnych metod dost?pnych dla ci?cia zarówno blach cienkich jak i grubych i z tego wzgl?du cieszy si? tak du?? popularno?ci?. Ta metoda ma zastosowanie przy blachach ze stali czarnej, nierdzewnej czy aluminium.
LEANN pracuje obecnie na wycinarce typu TruLaser 5030 classic 5000W oraz wycinarce AMADA. Jednocze?nie planujemy zakup kolejnej nowoczesnej maszyny w najbli?szym czasie.

Podstawowe informacje:
 - maksymalna wielko?? ci?tej blachy 1500 x 3000,
 - maksymalna grubo?? ci?tego materia?u:
 - stal czarna - 25 mm,
 - stal nierdzewna - 20 mm,
 - aluminium - 12 mm

             WYKRAWANIE NARZ?DZIOWE    


Dla produkcji wielkoseryjnych elementów o niewielkich rozmiarach najbardziej sprawdzon? metod? wydaje si? by? wykrawanie. Charakteryzuje si? ono du?? pr?dko?ci?, wysok? cz?stotliwo?ci? uderzeń i szybk? wymian? narz?dzi. Wszystko to ma swoje odzwierciedlenie w cenie.
LEANN dysponuje wykrawark? narz?dziow? typu TruPunch 5000.

Grubo?? wykrawanych materia?ów:
 - stal czarna do 8 mm,
 - stal nierdzewna do 8 mm,
 - aluminium do 8 mm.

             GI?CIE KRAW?DZIOWE   


Przy us?ugach ci?cia i wykrawania nie mo?e oczywi?cie zabrakn?? us?ug gi?cia elementów.
W tym obszarze us?ug obecnie pracujemy na trzech maszynach, dostosowuj?c wielko?ci i grubo?ci gi?tych elementów do konkretnej gi?tarki, tym samym optymalizuj?c czas i koszty.

Maksymalne parametry gi?tych elementów:

 - grubo?? materia?u do 12 mm,
 - d?ugo?? do 3 metrów.

             GRATOWANIE I SZLIFOWANIE DETALI   


Rozumiemy, ?e wi?kszo?? naszych klientów nie chce cz??ciowo gotowego produktu lub komponentu. Aby nada? ostateczny wygl?d mo?emy zaoferowa?:
 - za?amywanie ostrych kraw?dzi.
 - gratowanie powierzchni;
 - szlifowanie kierunkowe.


Nasze maszyny do szlifowania s? bardzo elastyczne i mog? by? wykorzystane w celu zapewnienia wykończenia o wysokiej jako?ci komponentów o wielu kszta?tach i rozmiarach.

       


     MAGAZYNOWANIE I SK?ADOWANIE   


Dzia? CNC dysponuje du?? powierzchni? magazynow? przeznaczon? do sk?adowania elementów gotowych do czasu odbioru przez klienta b?d? dostawy naszymi ?rodkami transportowymi w wyznaczonym czasie.
W celu zapewnienia p?ynnych i bezpiecznych dostaw naszym du?ym odbiorcom oferujemy mo?liwo?? utrzymywania zapasu buforowego dla seryjnych elementów.
Pakowanie i zabezpieczanie elementów mo?e by? wykonane zgodnie z przyj?tymi standardami w LEANN b?d? na indywidualne ?yczenie klienta wed?ug przedstawionej specyfikacji.


Kliknij TUTAJ      by uzyska? dane kontaktowe osób z naszego Dzia?u CnC.


Strona g?ówna | Hurtownia staliUslugi CNCProdukcjaTransport i logistykaPrzetargiRegulaminPolityka prywatno?ciKontakt created by ARM Studio MF


 
Copyright ? 2015 LEANN Stańczyk Spó?ka Akcyjna


棋牌送彩金网址大全 东乡族自治县| 垣曲县| 同心县| 昌吉市| 西安市| 武陟县| 望奎县| 麦盖提县| 十堰市| 抚顺市| 宝鸡市| 台北市| 湖口县| 武山县| 马鞍山市| 琼中| 青龙| 边坝县| 庆城县| 江北区| 合水县| 南溪县| 合山市| 阳谷县| 宿迁市| 鄂尔多斯市| 阳城县| 和田市| 南丰县| 剑阁县| 承德市| 开阳县| 亚东县| 扎鲁特旗| 清丰县| 蕲春县| 佛坪县| 阿鲁科尔沁旗| 无为县| 宣城市| 甘孜|