US?UGI CnC    


Dzia? CNC to szeroka gama us?ug wykorzystywanych w wielu bran?ach przemys?u.
Tutaj pracujemy w systemie trzyzmianowym, co dodatkowo poprawia nasz? wydajno?? , skraca czas realizacji  i daje mo?liwo?? dostaw JUST IN TIME.
Nad przebiegiem wszystkich procesów czuwa Dzia? Kontroli Jako?ci, który w ostateczno?ci akceptuje b?d? odrzuca gotowe produkty.
               CI?CIE LASEROWE      


Ci?cie laserowe jest jedn? z najbardziej precyzyjnych metod dost?pnych dla ci?cia zarówno blach cienkich jak i grubych i z tego wzgl?du cieszy si? tak du?? popularno?ci?. Ta metoda ma zastosowanie przy blachach ze stali czarnej, nierdzewnej czy aluminium.
LEANN pracuje obecnie na wycinarce typu TruLaser 5030 classic 5000W oraz wycinarce AMADA. Jednocze?nie planujemy zakup kolejnej nowoczesnej maszyny w najbli?szym czasie.

Podstawowe informacje:
 - maksymalna wielko?? ci?tej blachy 1500 x 3000,
 - maksymalna grubo?? ci?tego materia?u:
 - stal czarna - 25 mm,
 - stal nierdzewna - 20 mm,
 - aluminium - 12 mm

             WYKRAWANIE NARZ?DZIOWE    


Dla produkcji wielkoseryjnych elementów o niewielkich rozmiarach najbardziej sprawdzon? metod? wydaje si? by? wykrawanie. Charakteryzuje si? ono du?? pr?dko?ci?, wysok? cz?stotliwo?ci? uderzeń i szybk? wymian? narz?dzi. Wszystko to ma swoje odzwierciedlenie w cenie.
LEANN dysponuje wykrawark? narz?dziow? typu TruPunch 5000.

Grubo?? wykrawanych materia?ów:
 - stal czarna do 8 mm,
 - stal nierdzewna do 8 mm,
 - aluminium do 8 mm.

             GI?CIE KRAW?DZIOWE   


Przy us?ugach ci?cia i wykrawania nie mo?e oczywi?cie zabrakn?? us?ug gi?cia elementów.
W tym obszarze us?ug obecnie pracujemy na trzech maszynach, dostosowuj?c wielko?ci i grubo?ci gi?tych elementów do konkretnej gi?tarki, tym samym optymalizuj?c czas i koszty.

Maksymalne parametry gi?tych elementów:

 - grubo?? materia?u do 12 mm,
 - d?ugo?? do 3 metrów.

             GRATOWANIE I SZLIFOWANIE DETALI   


Rozumiemy, ?e wi?kszo?? naszych klientów nie chce cz??ciowo gotowego produktu lub komponentu. Aby nada? ostateczny wygl?d mo?emy zaoferowa?:
 - za?amywanie ostrych kraw?dzi.
 - gratowanie powierzchni;
 - szlifowanie kierunkowe.


Nasze maszyny do szlifowania s? bardzo elastyczne i mog? by? wykorzystane w celu zapewnienia wykończenia o wysokiej jako?ci komponentów o wielu kszta?tach i rozmiarach.

       


     MAGAZYNOWANIE I SK?ADOWANIE   


Dzia? CNC dysponuje du?? powierzchni? magazynow? przeznaczon? do sk?adowania elementów gotowych do czasu odbioru przez klienta b?d? dostawy naszymi ?rodkami transportowymi w wyznaczonym czasie.
W celu zapewnienia p?ynnych i bezpiecznych dostaw naszym du?ym odbiorcom oferujemy mo?liwo?? utrzymywania zapasu buforowego dla seryjnych elementów.
Pakowanie i zabezpieczanie elementów mo?e by? wykonane zgodnie z przyj?tymi standardami w LEANN b?d? na indywidualne ?yczenie klienta wed?ug przedstawionej specyfikacji.


Kliknij TUTAJ      by uzyska? dane kontaktowe osób z naszego Dzia?u CnC.


Strona g?ówna | Hurtownia staliUslugi CNCProdukcjaTransport i logistykaPrzetargiRegulaminPolityka prywatno?ciKontakt created by ARM Studio MF


 
Copyright ? 2015 LEANN Stańczyk Spó?ka Akcyjna


棋牌送彩金网址大全 米易县| 蕲春县| 枝江市| 治县。| 金乡县| 大石桥市| 辽源市| 邛崃市| 北宁市| 绥江县| 博野县| 芦溪县| 沙坪坝区| 浑源县| 京山县| 澄迈县| 迭部县| 邢台县| 吉林省| 高雄市| 吴旗县| 南木林县| 拉萨市| 温宿县| 和田市| 广州市| 蛟河市| 阳春市| 芜湖县| 富川| 泰和县| 行唐县| 嫩江县| 洮南市| 内黄县| 江门市| 澄城县| 九龙县| 津市市| 岑溪市| 南城县|